04:00 PM 07/05/2021  Lượt xem: 427
Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-UBDT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).

 02:56 PM 05/05/2021  Lượt xem: 636
Vừa qua, tại Hà Nội, TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài “Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nước ta”.

 04:39 PM 22/04/2021  Lượt xem: 561
Sáng ngày 22/4/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra phiên họp của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2022. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng và một số nhà khoa học.

 08:33 AM 01/04/2021  Lượt xem: 269
Ngày 31/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 (Chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016-2020) đã chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng DTTS đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 09:21 AM 31/03/2021  Lượt xem: 549
Ngày 30/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo đánh giá khoa học và công nghệ (KH&CN), bảo vệ môi trường (BVMT), điều tra cơ bản năm 2020; góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ BVMT, dự án điều tra cơ bản của UBDT. Hội thảo do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT, thành viên Hội đồng KH&CN UBDT và một số nhà khoa học.

 09:07 PM 12/03/2021  Lượt xem: 294
Ngày 12/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta”. PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; các thành viên hội đồng nghiệm thu; đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và một số nhà khoa học.

 08:47 PM 26/01/2021  Lượt xem: 374
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đã diễn ra phiên họp nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Việt Nam” thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20). GS. TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ KH&CN; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700