03:00 PM 16/05/2023  Lượt xem: 31
Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của toàn xã hội, vì vậy, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành công tác dân tộc, coi đó là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước... liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào.

 05:00 PM 24/04/2023  Lượt xem: 28
Ngày 24/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài KH&CN cấp bộ “Vai trò của Bộ đội Biên phòng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS trên địa bàn các tỉnh biên giới - Thực trạng và giải pháp”. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng và một số nhà khoa học.

 09:24 PM 06/04/2023  Lượt xem: 45
Vụ Tổng hợp (UBDT) thông báo giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2023 như sau:

 08:00 PM 13/01/2023  Lượt xem: 121
Đó là yêu cầu của TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại phiên họp nghiệm thu chính thức dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, diễn ra vào ngày 13/01, tại trụ sở UBDT.

 04:16 PM 05/01/2023  Lượt xem: 156
Ngày 05/01, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường, đề xuất giải pháp và thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường tại các làng nghề của đồng bào dân tộc Chăm. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

 07:49 PM 20/12/2022  Lượt xem: 137
Ngày 20/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho các dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Thanh Hóa - Nghệ An. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

 07:15 PM 20/12/2022  Lượt xem: 134
Ngày 20/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (UBDT) đã chủ trì buổi nghiệm thu dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700