03:44 PM 22/02/2019  Lượt xem: 235
Ngày 26/01/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Hệ thống hoá, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc, công tác dân tộc (CTDT) ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay” mã số CTDT 02.16 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS. Trần Trung làm Chủ nhiệm, Học viện Dân tộc là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

 03:40 PM 22/02/2019  Lượt xem: 176
Ngày 29/01/2019, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của UBDT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì Hội nghị

 10:46 AM 27/04/2018  Lượt xem: 429
Sáng 19/4, tại Bình Định, Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tổ chức Hội nghị Đoàn tư vấn chuẩn bị dự án “Cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - CRIEM”. Tham dự có ông Hoàng Văn Xô, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Ủy ban Dân tộc); các chuyên gia của ADB; ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và lãnh đạo một số tỉnh duyên hải miền Trung: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa.

 04:16 PM 26/04/2018  Lượt xem: 324
Sáng ngày 5/10, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2018 của UBDT đã họp đánh giá về nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương”.

 03:04 PM 23/04/2018  Lượt xem: 426
Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầ thực hiện từ năm 2019, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2019 (Có Quyết định kèm theo)

 03:19 PM 29/03/2018  Lượt xem: 414
Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018; Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700