09:53 PM 14/12/2020  Lượt xem: 369
Chiều 14/12/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta hiện nay”. GS. TS. Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế là Chủ tịch Hội đồng.

 12:00 AM 05/10/2020  Lượt xem: 289
Vừa qua, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo tổng kết công tác khoa học và công nghệ (KH&CN), bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản và hoạt động của Hội đồng Khoa học UBDT. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng; lãnh đạo một số vụ, đơn vị; thành viên Hội đồng KH&CN và một số chuyên gia, nhà khoa học.

 01:56 PM 24/07/2020  Lượt xem: 403
Ngày 24/7/2020, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2021: Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT là Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có các thành viên Hội đồng, đại diện Vụ Tổng hợp và một số nhà khoa học.

 02:26 PM 11/05/2020  Lượt xem: 482
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBDT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

 02:12 PM 11/05/2020  Lượt xem: 552
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBDT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phương thức và kế hoạch như sau:

 02:05 PM 11/05/2020  Lượt xem: 5
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phương thức và kế hoạch như sau:

 03:44 PM 22/02/2019  Lượt xem: 1693
Ngày 26/01/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Hệ thống hoá, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc, công tác dân tộc (CTDT) ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay” mã số CTDT 02.16 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS. Trần Trung làm Chủ nhiệm, Học viện Dân tộc là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700