10:07 PM 14/01/2021  Lượt xem: 1028
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người (DTTSRIN) ở nước ta hiện nay.

 02:41 PM 14/01/2021  Lượt xem: 923
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để phát triển công nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Việt Nam.

 08:56 PM 19/12/2020  Lượt xem: 937
Chiều 19/12/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia (CTDT/16-20) đã tổ chức phiên họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu chính sách thu hút lao động dân tộc thiểu số (DTTS) vào làm việc trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững”. TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện Bộ KH&CN, Vụ Tổng hợp (UBDT), Ban Chủ nhiệm Đề tài và một số nhà khoa học.

 04:13 PM 19/12/2020  Lượt xem: 1036
Sáng 19/12/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia (CTDT/16-20) đã tổ chức phiên họp nghiệm thu Đề tài “Những vấn đề cấp bách trong thực hiện tái định cư ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi nước ta hiện nay”. TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

 09:53 PM 14/12/2020  Lượt xem: 942
Chiều 14/12/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta hiện nay”. GS. TS. Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế là Chủ tịch Hội đồng.

 12:00 AM 05/10/2020  Lượt xem: 367
Vừa qua, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo tổng kết công tác khoa học và công nghệ (KH&CN), bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản và hoạt động của Hội đồng Khoa học UBDT. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng; lãnh đạo một số vụ, đơn vị; thành viên Hội đồng KH&CN và một số chuyên gia, nhà khoa học.

 01:56 PM 24/07/2020  Lượt xem: 508
Ngày 24/7/2020, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2021: Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT là Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có các thành viên Hội đồng, đại diện Vụ Tổng hợp và một số nhà khoa học.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700