08:33 AM 01/04/2021  Lượt xem: 740
Ngày 31/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 (Chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016-2020) đã chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng DTTS đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 09:21 AM 31/03/2021  Lượt xem: 1512
Ngày 30/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo đánh giá khoa học và công nghệ (KH&CN), bảo vệ môi trường (BVMT), điều tra cơ bản năm 2020; góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ BVMT, dự án điều tra cơ bản của UBDT. Hội thảo do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT, thành viên Hội đồng KH&CN UBDT và một số nhà khoa học.

 09:07 PM 12/03/2021  Lượt xem: 382
Ngày 12/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta”. PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; các thành viên hội đồng nghiệm thu; đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và một số nhà khoa học.

 08:47 PM 26/01/2021  Lượt xem: 869
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đã diễn ra phiên họp nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Việt Nam” thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20). GS. TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ KH&CN; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 07:14 PM 25/01/2021  Lượt xem: 366
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đã diễn ra phiên họp nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Hoa ở Việt Nam hiện nay” thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20). PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ KH&CN; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 02:22 PM 25/01/2021  Lượt xem: 337
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi từ năm 1990 đến nay. TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ KH&CN; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 08:06 PM 22/01/2021  Lượt xem: 876
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dư luận xã hội (DLXH) ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa. PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700