02:22 PM 25/01/2021  Lượt xem: 258
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi từ năm 1990 đến nay. TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ KH&CN; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 08:06 PM 22/01/2021  Lượt xem: 362
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dư luận xã hội (DLXH) ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa. PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 02:52 PM 22/01/2021  Lượt xem: 492
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta hiện nay. PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 09:33 PM 19/01/2021  Lượt xem: 631
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 10:07 PM 14/01/2021  Lượt xem: 533
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người (DTTSRIN) ở nước ta hiện nay.

 02:41 PM 14/01/2021  Lượt xem: 463
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để phát triển công nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Việt Nam.

 08:56 PM 19/12/2020  Lượt xem: 488
Chiều 19/12/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia (CTDT/16-20) đã tổ chức phiên họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu chính sách thu hút lao động dân tộc thiểu số (DTTS) vào làm việc trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững”. TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện Bộ KH&CN, Vụ Tổng hợp (UBDT), Ban Chủ nhiệm Đề tài và một số nhà khoa học.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700