08:45 AM 20/05/2014  Lượt xem: 354
Sáng ngày 17/05/2014, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc ở nước ta”.

 08:38 AM 20/05/2014  Lượt xem: 418
Sáng ngày 16/05/2014, tại Hà Nội, Ban quản lý Tiểu Dự án hỗ trợ giảm nghèo (PRPP) Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo thông tin về tiếp cận nhân học trong nghiên cứu xây dựng chính sách giảm nghèo và phát triển dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng chí Trịnh Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Giám đốc Tiểu Dự án PRPP chủ trì Hội thảo.

 08:34 AM 20/05/2014  Lượt xem: 333
Sáng ngày 23/04/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Unicef tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng khung đề án phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và báo cáo nghèo đa chiều ở trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và ông Jesper Moller, Phó Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các chuyên gia đại diện các Bộ, ngành Trung ương và Ban Dân tộc một số địa phương; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 08:30 AM 20/05/2014  Lượt xem: 280
Sáng ngày 14/5/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo lần 3 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện Bộ Tư pháp; đại diện một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế UBDT.

 08:27 AM 20/05/2014  Lượt xem: 310
Chiều ngày 25/4/2014, tại tại Đăk Lăk, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) và UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch xây dựng chính sách cán bộ dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.

 09:31 AM 30/12/2013  Lượt xem: 317
Ngày 24/12/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Toạ đàm khoa học "Một số vấn đề mới về người dân tộc thiểu số ở Trường Sơn, Tây Nguyên". Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng Khoa học UBDT chủ trì. Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Khoa học UBDT.

 09:26 AM 30/12/2013  Lượt xem: 446
Sáng ngày 20/12/2013, tại Uỷ ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng Khoa học UBDT đã tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: "Chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng nông thôn miền núi". Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng Khoa học UBDT chủ trì buổi Toạ đàm.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700