03:20 PM 06/10/2020  Lượt xem: 23
Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030”, mã số: CTDT.20.17/16-20.

 03:29 PM 15/06/2020  Lượt xem: 158
Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBDT ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phương thức và kế hoạch như sau:

 02:35 PM 01/06/2020  Lượt xem: 202
Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài cấp quốc gia “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trên thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, mã số: CTDT.01.16/16-20.

 03:50 PM 14/05/2018  Lượt xem: 770
Sáng ngày 9/5, tại trụ sở cơ quan, Vụ Pháp chế đã tổ chức Tọa đàm khoa học về các nội dung trọng tâm của Đề tài nghiên cứu “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN”. Đồng chí Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn, Chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự Tọa đàm còn có các chuyên gia, nhà khoa học, Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế và một số đơn vị có liên quan.

 03:25 AM 22/12/2015  Lượt xem: 5796
Mường Tè là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã triển khai trên địa bàn huyện Mường Tè, đặc biệt là Chương trình 30a của Chính phủ

 10:55 AM 25/11/2010  Lượt xem: 7378
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 (Đề án) với mục tiêu trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700