03:25 AM 22/12/2015  Lượt xem: 6129
Mường Tè là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã triển khai trên địa bàn huyện Mường Tè, đặc biệt là Chương trình 30a của Chính phủ

 10:55 AM 25/11/2010  Lượt xem: 8461
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 (Đề án) với mục tiêu trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700