07:42 PM 14/07/2021  Lượt xem: 1574
Ngày 14/7/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) và Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN giai đoạn 2012-2020. Dự và chủ trì Hội nghị có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt. Cùng sự tham dự của một số lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các nhà khoa học.

 08:16 PM 13/07/2021  Lượt xem: 1530
Vừa qua, tại Hà Nội, TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài “Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số (DTTS) và chính sách dân tộc (CSDT) ở Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới, đề xuất CSDT 2021-2025 và đến 2030”.

 08:47 PM 26/01/2021  Lượt xem: 1224
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đã diễn ra phiên họp nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Việt Nam” thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20). GS. TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ KH&CN; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 08:06 PM 22/01/2021  Lượt xem: 1241
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dư luận xã hội (DLXH) ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa. PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 02:52 PM 22/01/2021  Lượt xem: 1559
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta hiện nay. PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 09:33 PM 19/01/2021  Lượt xem: 1520
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm đề tài và một số nhà khoa học.

 10:07 PM 14/01/2021  Lượt xem: 1412
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20) tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người (DTTSRIN) ở nước ta hiện nay.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700