12:00 AM 13/11/2020  Lượt xem: 277
Ngày 13/11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện "Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" (gọi tắt là Chương trình nông thôn miền núi).

 12:00 AM 08/11/2020  Lượt xem: 151
Những năm qua, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng DTTS và miền núi đã không còn là chuyện xa lạ. Việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đang là hướng đi hiệu quả, góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, nâng cao thu nhập của đồng bào, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

 12:00 AM 07/11/2020  Lượt xem: 278
Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học là thực tiễn cấp bách, nhằm cung cấp luận cứ khoa học để giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến vùng DTTS và miền núi. Đây là cơ sở để đổi mới chính sách dân tộc, góp phần thực hiện thành công Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 12:00 AM 06/11/2020  Lượt xem: 265
Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tăng cường các giải pháp để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, năng suất cây trồng tăng lên, đời sống bà con dần đi vào ổn định.

 12:00 AM 04/11/2020  Lượt xem: 275
Trong giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình Khoa học công nghệ (KHCN) phát triển bền vững vùng Tây Bắc (Chương trình Tây Bắc) đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Sau 7 năm thực hiện, Chương trình đã chuyển giao cho các địa phương 56 quy trình công nghệ; 42 mô hình thử nghiệm phục vụ sinh kế, phát triển sản xuất…

 12:00 AM 02/11/2020  Lượt xem: 458
Trong nhiều năm qua, các địa phương trên cả nước đã có nhiều chương trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực nông nghiệp, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với các mô hình tổ chức sản xuất mới mang lại hiệu quả.

 12:00 AM 27/10/2020  Lượt xem: 269
Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm trong triển khai Chương trình phối hợp, Ban Dân tộc và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai các hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700