12:00 AM 07/11/2020  Lượt xem: 174
Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học là thực tiễn cấp bách, nhằm cung cấp luận cứ khoa học để giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến vùng DTTS và miền núi. Đây là cơ sở để đổi mới chính sách dân tộc, góp phần thực hiện thành công Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 12:00 AM 06/11/2020  Lượt xem: 168
Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tăng cường các giải pháp để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, năng suất cây trồng tăng lên, đời sống bà con dần đi vào ổn định.

 12:00 AM 04/11/2020  Lượt xem: 181
Trong giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình Khoa học công nghệ (KHCN) phát triển bền vững vùng Tây Bắc (Chương trình Tây Bắc) đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Sau 7 năm thực hiện, Chương trình đã chuyển giao cho các địa phương 56 quy trình công nghệ; 42 mô hình thử nghiệm phục vụ sinh kế, phát triển sản xuất…

 12:00 AM 02/11/2020  Lượt xem: 297
Trong nhiều năm qua, các địa phương trên cả nước đã có nhiều chương trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực nông nghiệp, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với các mô hình tổ chức sản xuất mới mang lại hiệu quả.

 12:00 AM 27/10/2020  Lượt xem: 175
Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm trong triển khai Chương trình phối hợp, Ban Dân tộc và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai các hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

 12:00 AM 19/10/2020  Lượt xem: 181
Khoa học công nghệ (KHCN) luôn được coi là giải pháp then chốt, tạo đột phá về năng suất, chất lượng hàng nông sản và năng suất, hiệu quả lao động trong nông nghiệp. Nhờ sự mạnh dạn trong đầu tư nghiên cứu và ứng dụng KHCN vào sản xuất, đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo đà cho hàng hóa nông sản Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

 12:00 AM 18/10/2020  Lượt xem: 206
Những năm qua, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở Ninh Thuận đã đạt được những kết quả tích cực. Từ miền xuôi lên miền núi bừng lên sức sống mới, thể hiện qua những con đường bê tông phẳng phiu, những cánh đồng xanh ngắt của lúa, của ngô, rau củ quả và măng tây xanh... Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong Chương trình xây dựng NTM ở Ninh Thuận có sự đóng góp đáng kể của việc ứng dụng KHKT để phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700