09:08 AM 31/01/2013  Lượt xem: 708
Tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) do Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định để chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế trong giai đoạn mới, khoa học và công nghệ là yếu tố then chốt.

 02:48 AM 23/01/2013  Lượt xem: 687
Góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, ngày 7-11, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Tọa đàm với chủ đề: "Tiếp tục đổi mới cơ chế chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông thôn, miền núi".

 11:11 AM 17/01/2013  Lượt xem: 672
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

 10:15 AM 26/11/2010  Lượt xem: 688
Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) với 13 tỉnh, thành phố là vùng có tiềm năng, thế mạnh phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, trở thành vùng kinh tế nông nghiệp hàng hóa lớn của cả nước.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700