12:00 AM 27/11/2020  Lượt xem: 1005
Các chương trình, hoạt động phối hợp của Sở Khoa học Công nghệ với Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế như “đòn bẩy” quan trọng, đóng góp tích cực trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần thay đổi nhận thức của đồng bào trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

 12:00 AM 25/11/2020  Lượt xem: 981
Những năm qua, nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, các địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất. Nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều nông dân áp dụng cách thức canh tác truyền thống, chưa quen với lối canh tác hiện đại…

 12:00 AM 25/11/2020  Lượt xem: 763
Thực hiện Chương trình phối hợp về KH&CN giai đoạn 2012-2020, Ban Dân tộc và Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường triển khai thực hiện chủ yếu trong lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp. Các công nghệ, kỹ thuật mới được áp dụng đều có xuất xứ rõ ràng đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh.

 12:00 AM 24/11/2020  Lượt xem: 881
Vừa qua, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Vai trò Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030”. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt đã được nêu ra tại Hội thảo. Tuy nhiên, để hoạt động KH&CN thực sự đồng hành với bà con vùng DTTS và MN, vẫn còn nhiều việc cần làm.

 12:00 AM 24/11/2020  Lượt xem: 967
Những năm gần đây, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đời sống của bà con đồng bào Chill (nhóm địa phương của dân tộc Cơ ho) và Chu ru ở xã vùng sâu Tà Hine, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã chuyển biến rõ rệt. Bà con đã có nguồn thu nhập khá ổn định, cái đói, cái nghèo đã lùi xa...

 12:00 AM 23/11/2020  Lượt xem: 783
Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc trong xây dựng, thực hiện chính sách về KH&CN có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

 12:00 AM 21/11/2020  Lượt xem: 1177
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, nhiều nông dân ở xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) đã nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700