09:00 AM 12/05/2021  Lượt xem: 1585
Kế hoạch số 541/KH-UBDT ngày 12/5/2021 về tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

 08:39 AM 10/09/2018  Lượt xem: 1934
Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH và CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700