02:43 AM 04/11/2015  Lượt xem: 972
Ủy ban Dân tộc yêu cầu cơquan chủ trì, Chủ nhiệm các đề tài, dự án điều tra cơ bản, dự án môi trường năm2015 tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện hồsơ gửi về Vụ Tổng hợp trước ngày 10/12/2015 để tổ chức nghiệm thu cấp bộ 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700