Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đợt I thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

04:28 PM 11/12/2015 |   Lượt xem: 1810 |   In bài viết | 

- Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp, Phòng B403, Nhà B, Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được giửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Vụ Tổng hợp - Ủy ban Dân tộc. Thời giạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h00 ngày 20/01/2016. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua đường bưu điện) hoặc thời gian lập biên bản xác nhận nộp hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc, số điện thoại: 08044110

Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt I năm 2016 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 xem tại đây

Thông báo số 92/TB-UBDT Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đợt I thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020  xem tại đây

Tin khác