Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ cho phụ nữ DTTS

03:04 PM 16/05/2023 |   Lượt xem: 1351 |   In bài viết | 

Học viên nghe hướng dẫn kỹ thuật quy trình thực hiện hoạt động “Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số”

80 cán bộ, công chức Hội LHPN cấp tỉnh, hội LHPN cấp huyện, chuyên viên phụ trách Dự án 8 và cán bộ Hội LHPN 27 xã dự kiến hỗ trợ tham gia tập huấn. Học viên được hướng dẫn kỹ thuật quy trình thực hiện hoạt động “Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS”, diễn ra từ ngày 8 - 10/5. Các học viên cũng nghe hướng dẫn triển khai công tác giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8 và về thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đối thoại chính sách, diễn ra trong ngày 10 và 11/5.

Hoạt động “Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS” là 1 trong 4 hoạt động thuộc nội dung số 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay “đổi nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em thuộc Dự án 8. Chỉ tiêu của hoạt động này là ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường cho 27 tổ/nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ. 

(baodienbienphu.com.vn)