Thông báo về việc chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2019

03:04 PM 23/04/2018 |   Lượt xem: 934 |   In bài viết | 

Tải nội dung thông báo tại đây
Tải Quyết định 216 tại đây

Tin khác