Khoa học và công nghệ: Động lực phát triển nhanh, bền vững vùng dân tộc thiểu số

03:26 PM 20/06/2016 |   Lượt xem: 9299 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Tọa đàm

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm : Nông Quốc Tuấn, Sơn Phước Hoan; các nhà khoa học quản lý đến từ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên; cùng đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT đang xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết lần thứ XII của Đảng, đồng thời tập trung triển khai thực hiện chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia: “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. UBDT rất kỳ vọng buổi tọa đàm này sẽ huy động được sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các nhà khoa học nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từ đó giúp UBDT cùng các Bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, đưa ra những quyết sách đúng đắn, có tính đột phá, căn cơ, thúc đẩy phát triển nhanh vùng DTTS và miền núi.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cũng đã thông tin tới với các nhà khoa học về một số nhiệm vụ mà UBDT đang triển khai thực hiện: xây dựng Luật Dân tộc; thành lập Học viện Dân tộc; đề án đổi tên UBDT thành Bộ Dân tộc, qua đó mong muốn các nhà khoa học quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ để UBDT sớm hoàn thành những nhiệm vụ này.

Đồng chí Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi ý kiến tại buổi tọa đàm.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và đưa ra một số giải pháp thiết thực, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu liên quan đến công tác khoa học, công nghệ và những thành tựu, đóng góp của khoa học - công nghệ cho sự nghiệp công tác dân tộc trong thời gian qua. Các ý kiến xoay quanh thực trạng, các vấn đề đặt ra liên quan đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đồng bào DTTS; việc đổi mới tư duy, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; hỗ trợ đời sống đồng bào DTTS khu vực biên giới để nâng cao vai trò, trách nhiệm bảo vệ tổ quốc; điều chỉnh các mối quan hệ giữa DTTS và dân tộc đa số, giữa các DTTS với nhau; chú trọng đến việc tạo công ăn việc làm cho con em người DTTS; duy trì các chương trình, dự án đã được thực hiện có hiệu quả…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ghi nhận những thành tựu, đóng góp tích cực của khoa học – công nghệ trong sự nghiệp phát triển công tác dân tộc thời gian qua và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu , Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học UBDT cho rằng, các thông tin bổ ích do các nhà khoa học cung cấp sẽ góp phần giúp những người làm công tác dân tộc hiểu rõ hơn về thực trạng và các vấn đề còn tồn tại để từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Đảng và Nhà nước trong công tác ứng dụng khoa học, công nghệ vào vùng nông thôn miền núi, vùng DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn trong thời gian tới, các nhà khoa học, các Bộ, ngành và các đơn vị đã ký kết chương trình hợp tác với UBDT sẽ tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu và đồng hành cùng UBDT xây dựng Luật Dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân tộc, chính sách dân tộc, làm cho vùng DTTS và miền núi phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trao tặng Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 31 cá nhân là các nhà khoa học đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các nhà khoa học

Ngọc Ánh – Sơn Nam

Tin khác