Hội thảo góp ý Mẫu phiếu điều tra Dự án cấp Quốc gia

03:27 PM 20/06/2016 |   Lượt xem: 8275 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo do PGS.TS Ngô Quang Sơn, Viện trưởng Viện Dân tộc, Chủ nhiệm dự án chủ trì. Tham dự Hội thảo còn có đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài UBDT; Lãnh đạo các Vụ và đơn vị thuộc UBDT.

Sau khi nghe PGS.TS Ngô Quang Sơn giới thiệu khái quát về nội dung, các chỉ tiêu của dự án và kế hoạch triển khai nội dung điều tra, khảo sát, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, chi tiết đối với các mục chính thuộc 04 mẫu phiếu điều tra dành cho: Cán bộ cấp tỉnh, huyện; cán bộ cấp xã, thôn/bản/phum/sóc; người dân trong cộng đồng; già làng, trưởng bản và những gợi ý về cách tiến hành xây dựng mô hình điểm tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng và tổ chức sản xuất tại các địa phương cần dựa vào đặc điểm bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của từng DTTS. Các ý kiến cũng cho rằng Ban Chủ nhiệm dự án cần thống nhất tên mẫu phiếu điều tra; việc thiết kế mẫu phiếu cần điều chỉnh phù hợp hơn với từng đối tượng cụ thể được điều tra để tổ chức khảo sát đạt hiệu quả cao hơn; cần làm rõ hơn nữa khái niệm công cụ: mô hình điểm tổ chức cộng đồng xây dựng nông thôn mới; bổ sung thêm các thông tin cập nhật về thực trạng các địa phương sẽ tiến hành điều tra, khảo sát…

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong Hội thảo, Ban Chủ nhiệm dự án sẽ tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện sớm 04 mẫu phiếu điều tra, khảo sát để dự án triển khai tại 3 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời gian tới. PGS.TS Ngô Quang Sơn bày tỏ sự cảm ơn chân thành với các ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đồng chí lãnh đạo các Vụ, đơn vị và mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài UBDT tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc,  tiếp tục tham gia ý kiến đóng góp cho các nội dung triển khai của dự án ở những cuộc Hội thảo tiếp theo.

Ngọc Ánh

Tin khác