Thông báo số 150/HVKHCN ngày 16/8/2018 V/v tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

02:52 PM 28/08/2018 |   Lượt xem: 1251 |   In bài viết | 

Nội dung chi tiết xem tại đây