Thông báo (lần 2) Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc năm 2017

04:08 PM 02/08/2016 |   Lượt xem: 477 |   In bài viết | 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc năm 2017 63-TB-UBDT.PDF 63-TB-UBDT.PDF 

Tin khác