UBDT: Hội thảo tổng kết công tác KH&CN, bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản năm 2021

07:40 PM 11/06/2022 |   Lượt xem: 1326 |   In bài viết | 

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì Hội thảo

Theo báo cáo tại Hội thảo, trong năm 2021, các hoạt động KH&CN, BVMT của UBDT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quản lý KH&CN tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Chất lượng các nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án ngày càng được nâng cao.

Các nhiệm vụ đã gắn trực tiếp với cung cấp các luận cứ khoa học giúp UBDT thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Đặc biệt trong triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Chương trình KH&CN Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số (DTTS) và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, giai đoạn 2021 - 2025” theo hướng đây là nhiệm vụ KH&CN đặc biệt; Bộ KH&CN và UBDT ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan...

Đối với các nhiệm vụ BVMT, các hoạt động bám sát nhiệm vụ được phê duyệt; các nhiệm vụ thường xuyên tập trung hưởng ứng các chủ đề môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng DTTS. Các dự án tập trung vào thực hiện mô hình cụ thể, thiết thực để thay đổi hành vi thông qua hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quy trình kĩ thuật cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn và phát triển sản xuất bền vững.

TS. Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bầy dự thảo báo cáo tại Hội thảo

Trao đổi ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN, BVMT của UBDT thời gian qua đã có nhiều thay đổi, chuyển biến trong tư duy xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; bắt kịp được xu hướng nhu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Một số ý kiến đề nghị cần chú trọng nghiên cứu sự thích ứng của các dân tộc Việt Nam với sự chuyển đổi xã hội; bổ sung công tác chuyển đổi số, hệ thống lưu trữ dữ liệu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học; tích hợp các nguồn báo cáo, số liệu của các địa phương; nghiên cứu xác lập các vấn đề văn hóa; xây dựng mạng lưới các nhà khoa học chuyên gia trong từng lĩnh vực liên quan đến công tác dân tộc, vùng đồng bào DTTS và miền núi; đề xuất xây dựng mô hình Quỹ phát triển KH&CN của UBDT...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao những ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết của các đại biểu tham dự và đánh giá công tác quản lý và nghiên cứu KH&CN, BVMT của UBDT thời gian qua có nhiều đổi mới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị thời gian tới, hoạt động KH&CN, BVMT cần tăng cường các nội dung có tính chất quốc tế, đặc biệt là trong khu vực ASEAN; nghiên cứu về thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng miền núi; những vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng xây dựng chính trị vùng DTTS và miền núi; chú trọng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đề tài, dự án khoa học và mạng lưới các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị cần đánh giá lại mô hình hiện tại của các đơn vị, cơ quan nghiên cứu khoa học của UBDT để củng cố, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị Vụ Tổng hợp - đơn vị Thường trực Hội đồng KH&CN của UBDT cần tăng cường năng lực quản lý khoa học; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu, các nhà khoa học đề từ đó hoàn thiện báo cáo tổng kết và cụ thể hóa trong kế hoạch công tác của Hội đồng KH&CN năm 2022.