Hội thảo tổng kết công tác KH&CN, bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản và hoạt động của Hội đồng Khoa học UBDT

12:00 AM 05/10/2020 |   Lượt xem: 385 |   In bài viết | 

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì Hội thảo

Năm 2019, công tác quản lý KH&CN đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng trong các hoạt động đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ, thẩm định và nghiệm thu các nhiệm vụ… Chất lượng các nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao. Các nhiệm vụ đã gắn trực tiếp với cung cấp các luận cứ khoa học giúp UBDT thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Đặc biệt trong triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và báo cáo Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (Khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; xây dựng Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030…

Về công tác bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản, các dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kết quả thực hiện các dự án đã góp phần cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBDT; bước đầu đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác xây dựng và quản lý thực hiện chính sách dân tộc…

Kết quả, các nội dung, nhiệm vụ trong triển khai Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20; các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ; triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN với UBDT và công tác thông tin khoa học, hợp tác quốc tế, tăng cường năng lực về KH&CN đã được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu đặt ra…

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của UBDT thời gian qua đã có nhiều thay đổi, chuyển biến trong tư duy xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; đảm bảo công tác kết nối, tham mưu, hành chính. Một số ý kiến đề nghị: các nhiệm vụ KH&CN cần bám sát hơn với các nhiệm vụ chính trị của UBDT; thường xuyên tổ chức các chuyên đề nghiên cứu, hội thảo chuyên sâu, tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng và kết quả nghiên cứu; tăng cường công tác phản biện, đánh giá chính sách… và có những gợi ý, đề xuất hướng nghiên cứu cụ thể cho các nhiệm vụ KH&CN của UBDT trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lê Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT cám ơn các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết của các đại biểu tham dự. Đánh giá công tác quản lý và nghiên cứu KH&CN của UBDT thời gian qua có nhiều đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng KH&CN đề nghị: Thời gian tới, cần tăng cường năng lực quản lý; Gắn kết cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học; Các nhiệm vụ nghiên cứu cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm và đảm bảo tính dự báo các yêu cầu trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Tăng cường triển khai các chuyên đề nghiên cứu, hội thảo chuyên sâu; Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với các học giả, nhà nghiên cứu ở nước ngoài để kết nối, nâng cao tính kế thừa các kết quả nghiên cứu; Triển khai hiệu quả công tác đăng tải các thông tin cơ bản của nhiệm vụ KH&CN như: thời gian nghiệm thu, nội dung nghiên cứu, báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu trên Cổng thông tin UBDT, các báo, tạp chí chuyên ngành để hình thành CSDL về nghiên cứu khoa học trong công tác dân tộc; rà soát các chương trình, nội dung phối hợp trong công tác KH&CN của UBDT…

TS. Lê Sơn Hải đề nghị Thường trực Hội đồng KH&CN của UBDT nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu, các nhà khoa học; hoàn thiện báo cáo tổng kết và cụ thể hóa trong kế hoạch công tác của Hội đồng KH&CN năm 2020.

Nhân dịp này, để tri ân những đóng góp của TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, nguyên Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT; TS. Lê Sơn Hải tặng hoa, gửi lời cảm ơn về những đóng góp, cống hiến và đề nghị TS. Phan Văn Hùng tiếp tục tham gia và đóng góp cho công tác nghiên cứu KH&CN của UBDT.