Hội đồng Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

03:40 PM 22/02/2019 |   Lượt xem: 579 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng KH&CN của UBDT; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT cùng các nhà khoa học đến từ một số bộ, ngành, đơn vị nghiên cứu.

Năm 2018, Hội đồng KH&CN đã tranh thủ các điều kiện thuận lợi và khắc phục  khó khăn, tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, tư vấn về kế hoạch hoạt động KH&CN trọng điểm; xác định danh mục các nhiệm vụ 2018 thuộc Chương trình CTDT/16-20; tư vấn, thẩm định, đánh giá các đề tài, dự án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của UBDT. Trong đó, các thành viên Hội đồng KH&CN đã tham gia các cuộc họp Hội đồng tuyển chọn, thẩm định nội dung các nhiệm vụ; tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về kế hoạch các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, xây dựng, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ khoa học và các kiến nghị đổi mới chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Phát huy những kết quả của năm 2018 cùng với chức năng và nhiệm vụ được giao, năm 2019 hoạt động của Hội đồng KH&CN của UBDT tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục làm tốt công tác tư vấn trong xây dựng và triển khai kế hoạch KH&CN của UBDT; tăng cường sự tham gia của các thành viên Hội đồng KH&CN trong tư vấn, xây dựng, phản biện chính sách dân tộc và đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án; tăng cường thông tin, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học mới; mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế; kiện toàn Hội đồng KH&CN nhiệm kỳ 2016-2020…

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch công tác của Hội đồng KH&CN trong giai đoạn tiếp theo. Một số ý kiến đề nghị: tiếp tục nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp; đổi mới phương thức chia sẻ thông tin giữa các thành viên; quan tâm hơn nữa đến vấn đề an sinh xã hội, tôn trọng văn hóa dân tộc, không né tránh vấn đề khó; các công trình nghiên cứu khoa học  không chỉ là tổng kết thực tiễn mà cần có tính chất dự báo…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời khẳng định: Năm 2019 là năm tiền đề để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về KH&CN, chuẩn bị xây dựng các hội thảo phục vụ nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2025. Phát huy vai trò tư vấn, đánh giá, phản biện trong quá trình xây dựng các chính sách dân tộc, đặc biệt trong việc triển khai xây dựng các đề án quan trọng. Để thực hiện tốt, cần tập trung làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; nâng cao hiệu quả nghiên cứu cũng như đạo đức của người làm nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức quốc tế…

Phương Chi - Việt Cường

Tin khác