Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

04:18 PM 26/04/2018 |   Lượt xem: 350 |   In bài viết | 

Nội dung Quyết định xem tại ĐÂY

Tin khác