THÔNG BÁO: V/v giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của UBDT bắt đầu thực hiện năm 2021

03:29 PM 15/06/2020 |   Lượt xem: 158 |   In bài viết | 

1. Danh mục 01 nhiệm vụ (Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).

2. Tên tổ chức được giao trực tiếp: Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông.

3. Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp được chuẩn bị theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc.

4. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp - Tầng 7, phòng 706, Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

5. Phương thức giao trực tiếp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 của Ủy ban Dân tộc.

6. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ xin gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 21/7/2020. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện - Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Mọi chi tiết liên hệ: Đồng chí Ngô Thị Thùy Ngân - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại 024.37332197 (di động 0988.009511), hoặc truy cập vào Trang thông tin hoạt động khoa học của Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc: www.ubdt.gov.vn.

Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo./.

>> Chi tiết Thông báo số 687/TB-UBDT ngày 11/6/2020 v/v giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2021: xem tại đây

Tin khác