Báo cáo kiến nghị: Đề tài nghiên cứu Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng DTTS nước ta hiện nay

03:34 PM 14/04/2021 |   Lượt xem: 726 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Báo cáo kiến nghị Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng DTTS nước ta hiện nay

2. Mã số: CTDT.33.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: Bao cao kien nghi bien doi xa hoi.pdf