Tăng cường tiếp cận công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Krông Bông

04:32 AM 02/12/2013 |   Lượt xem: 465 |   In bài viết | 

Dự kiến các thiết bị này sẽ đưa vào hoạt động từ đầu tháng 9/2013, người dân sẽ được sử dụng internet miễn phí ở các thư viện và giảm 50% cước phí truy cập ở các điểm Bưu điện văn hóa xã.

Đây là cơ hội để người dân được tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường cập nhât thông tin, nâng cao hiểu biết về mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tiếp thu ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá, tinh thần cho mọi người dân vùng nông thôn.

 

Mai Viết Tăng

Nguồn ubdt.gov.vn

[TT: TBC]

Tin khác