Tọa đàm khoa học về các nội dung trọng tâm của Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN”

03:50 PM 14/05/2018 |   Lượt xem: 749 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm

Mục tiêu của tọa đàm là góp ý hoàn thiện các chuyên đề gồm: Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế; Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ y tế, dân số vùng DTTS và miền núi; Nghiên cứu, đề xuất chính sách bảo vệ môi trường sinh thái vùng DTTS và miền núi và triển khai thống nhất những nội dung nghiên cứu cho các chuyên đề khác.

Sau khi đại diện nhóm tác giả của từng chuyên đề trình bầy dự thảo nghiên cứu, đề xuất chính sách, các đại biểu tham dự tọa đàm đã trao đổi, thảo luận và góp ý cho từng chuyên đề, các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: xây dựng khung báo cáo thống nhất để thuận tiện trong công tác tổng hợp; làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh và các kiến nghị; đề xuất các mô hình xã hội hóa; tăng cường thêm các nguồn lực của xã hội; đào tạo nguồn nhân lực; công tác tiếp thu các kết quả nghiên cứu khác; chuyển đổi mô hình xây dựng chính sách đột phá, tạo tinh thần chủ động cho người dân, tránh tâm lý ỷ lại; rà soát và đánh giá chính sách…

Kết luận buổi tọa đàm, PGS. TS Nguyễn Tất Viễn, Chủ nhiệm đề tài đã cám ơn các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học. Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục hoàn thiện khung báo cáo để cùng thống nhất cho các chuyên đề nghiên cứu; tiếp thu các thuật ngữ, khái niệm có liên quan và rà soát đối tượng, phạm vi điều chỉnh của đề tài nghiên cứu. Với mục tiêu chuyển hóa từ chính sách thành những quy định cụ thể của pháp luật, các đề xuất sẽ tập trung vào xây dựng chính sách tạo đột phá trên cơ sở kết nối toàn diện các chính sách cho từng vùng, từng bước loại bỏ tư duy cơ chế xin cho trong xây dựng và triển khai chính sách.

Phóng viên

Tin khác